دسته مادر رنگ ها شامل انواع ذیل می باشد:

مادر رنگ های نیم پلاستیک
مادر رنگ های آکریلیک
مادر رنگ های آکریلیک متالیک

دیدگاه ها بسته شده است